Waterschap

Uit Christipedia
Waterschappen in Nederland (2023).

Een waterschap, in Nederland 21 in getal (stand 2023), is een Nederlandse overheidsorganisatie, net als een provincie of gemeente. De Nederlandse waterschappen doen aan waterbeheer.

Werk

De waterschappen in Nederland voeren samen deze taken uit:

  • zorgen dat de bevolking schoon en genoeg water hebben; opslaan van water bij droogte;
  • beschermen tegen wateroverlast en regelen van de waterstand via gemalen en sluizen;
  • beheren van 18.000 kilometer aan dijken, dammen en sluizen, en de natuur in en om het water;
  • schoon houden van 250.000 kilometer sloten, beken en rivieren schoon;
  • zuiveren van jaarlijks ongeveer 2 miljard kubieke meter rioolwater.

Waterschapsbelasting. Voor het werk van een waterschap en het uitvoeren van zijn plannen betalen inwoners belasting.

Bestuur

Algemeen en dagelijks bestuur. Elk waterschap heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur telt achttien tot dertig leden, afhankelijk van de grootte van het waterschap. Een deel van de leden zijn vertegenwoordigers van boeren en natuurorganisaties. Hun zetels heten 'de geborgde zetels'. Een klein deel van het algemeen bestuur vormt het dagelijks bestuur. De leden hiervan voeren het beleid uit.

Dijkgraaf. Het hoofd van het waterschap is de dijkgraaf, vergelijkbaar met de positie van een burgemeester in de gemeente. De dijkgraaf wordt aangewezen door de regering en is niet verkiesbaar door het volk. Hij heeft geen stemrecht in het algemeen bestuur.

Kwesties. Door de opwarming van de aarde klimaatverandering komt er vaker extreem weer, bijv. extreme neerslag met overstormingen als gevolg, of droogte. De waterschappen staan voor kwesties als:

  • Moeten de dijken worden verhoogd of moet het water juist meer ruimte krijgen geven en moeten de inwoners zelf wijken?
  • Waar moet nieuwe woningen worden gebouwd?
  • Moeten er geïnvesteerd worden in het voorkomen van droogte en wateroverlast, of moet de schade pas achteraf worden hersteld?
  • Moet een waterschap zich beperken tot beveiliging of ook recreatie bij de dijken bieden?

De vragen kunnen door verschillende partijen verschillend worden beantwoord. De leden van de partijen worden gekozen bij de waterschapsverkiezingen.

Waterschapsverkiezingen

Bij de waterschapsverkiezingen kiest men op een kandidaat van een landelijke of plaatselijke politieke partij. De kandidaten met de meeste stemmen komen in het bestuur van het waterschap en bepalen dan het beleid.

Bron

De provinciale verkiezingen staan voor de deur, waar stem je eigenlijk voor? Artikel op Nu.nl, 8 maart 2023.