Weerleggen

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Weerleggen is met argumenten aantonen dat iets niet waar is[1]. Het Heilige Schrift, het woord van God, is nuttig om te weerleggen.

2Ti 3:16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, (Telos)

Weerleggen is de onwaarheid of onjuistheid van een stelling, bewering, theorie, leer aantonen met tegenbewijsgronden[2].

De apostel Paulus weerlegde de Joden, die hem en zijn evangelie tegenspraken, in het openbaar. Zijn argumenten putte hij uit de Schriften, die voor de Joden gezaghebbend waren.

Hnd 18:28 want krachtig weerlegde hij de Joden in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. (Telos)

Paulus gaf Timotheüs de opdracht dwalingen te weerleggen.

2Ti 4:2 predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. (Telos)

Een oudste moet in staat zijn tegensprekers te weerleggen.

Tit 1:9 vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord, opdat hij in staat is zowel met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen. (Telos)

Voetnoten

  1. VanDale.nl, geraadpleegd 14 nov. 2020.
  2. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000, definieert 'weerleggen' aldus: "beantwoorden met tegenbewijsgronden, de onjuistheid of onhoudbaarheid aantonen van".