Wereldraad van Kerken

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Wereldraad van Kerken (Eng. World Council of Churches) is een interkerkelijke organisatie die in 1948 werd opgericht en in Genève is gevestigd. De Wereldraad is wereldwijd het belangrijkste oecumenische overlegorgaan.

Conferentie van de Wereldraad van Kerken over racisme, in Noordwijkerhout (1980).

Bij deze oecumenische organisatie zijn 349 protestantse, anglicaanse, orthodoxe, Oud-Katholieke en andere christelijke kerken met meer dan 560 miljoen leden uit 120 landen aangesloten (anno 2009). De Russisch-Orthodoxe Kerk is de grootste lidkerk van de Wereldraad van Kerken en heeft (anno 2010) vijf leden in het centrale comité. De Rooms-Katholieke Kerk is geen lid van de Wereldraad, maar heeft er wel een permanente waarnemer.

De Nederlandse leden van de Wereldraad zijn de Protestantse Kerk in Nederland, de Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk. De kleine gereformeerde kerken in Nederland voelen zich van oudsher niet thuis bij de theologische visie van de Wereldraad.

De Wereldraad streeft naar eenheid, een gemeenschappelijk getuigenis en christelijke dienst. Eenheid: de Wereldraad brengt kerken bij elkaar in gezamenlijk gebed, gedeelde spiritualiteit en theologische bezinning. Getuigenis: samen kunnen kerken met een krachtige stem spreken tot bevordering van vrede, gerechtigheid en zorg voor Gods schepping. Dienst: de Wereldraad helpt kerken de handen ineen te slaan om mensen te helpen die in deze wereld vergeten worden[1].

De Wereldraad van Kerken wordt bestuurd door het Centraal Comité, dat (in 2009) 140 leden telt. Dit kiest de secretaris-generaal, de 'baas' en het 'gezicht' van de Wereldraad. De eerste secretaris-generaal was een Nederlander: Willem Visser 't Hooft, die de organisatie leidde van 1948 tot en met 1966. Het comité vergadert elk anderhalf jaar om het beleid van de oecumenische organisatie te bepalen.

De secretaris-generaal speelt een belangrijke rol bij de stellingname van de Wereldraad over het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Samuel Kobia. secretaris-generaal van 2004-2009, sprak over de 'illegale bezetting' door Israël van Palestijnse gebieden.

Binnen de Wereldraad zijn (anno 2010) spanningen tussen orthodoxen en protestanten. De Russisch-Orthodoxe Kerk, (anno 2010) de grootste lidkerk van de Wereldraad van Kerken, is tegen de acceptatie van homoseksueel gedrag onder christenen. Volgens de kerk hinderen 'nieuwe standpunten van bepaalde protestantse kerken over belangrijke morele kwesties, waaronder homoseksualiteit' de oecumene[2].

Het Centrale Comité is van oordeel (anno 2009) dat de Wereldraad te log, te bureaucratisch en vooral te duur is[3].

Geschiedenis

In 1948 werd de Wereldraad van Kerken in Genève opgericht. De eerste assemblee van de Wereldraad werd in 1948 in Amsterdam gehouden.

In 1961 trad de Russisch-Orthodoxe kerk toe als lid. Zij is de grootste lidkerk.

In de jaren 1970 en 1980 kenden de politieke standpunten van de Wereldraad respons. Later werd haar stem minder gehoord.

Meer informatie

Website van de Wereldraad van Kerken: www.oikoumene.org

Bronnen

  • 'Wereldraad van kerken kiest Scandinavische secretaris', op Kerknet.be. nieuwsartikel dd. 27 aug. 2009
  • 'Geen Songfestivalsfeer bij Wereldraad', op Nd.nl, nieuwsartikel dd. 13 aug. 2009

Voetnoten

  1. Zie de website van de Wereldraad: www.oikoumene.org
  2. Kirill: Protestante homoacceptatie hindert oecumene, nieuwsbericht op KerkNieuws.nl, 29 juni 2010.
  3. Nieuwsartikel 'Geen Songfestivalsfeer bij Wereldraad' op Nd.nl dd. 13 aug. 2009