Wijnhuis

Uit Christipedia

Het wijnhuis, genoemd in Hoogl. 2:4, was een aparte feestzaal in een voornaam huis (Esth. 7:8) of ook een vrijstaand klein huis, ingericht voor wijndrinken (vgl. Jer 16:8 en Pre 7:2).

Hoo 2:4  Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis en zijn banier over mij was de liefde. (SV)

De Perzische koning Ahasveros, de man van Esther, kwam uit de paleistuin in 'het huis van de maaltijd van de wijn', de wijnzaal.

Es 7:8  Toen de koning wederkwam uit den hof van het paleis in het huis van den maaltijd des wijns, ... (SV)

Het wijnhuis kan vergeleken worden het 'huis van de maaltijd' (Statenvertaling), 'huis van feestgelag' (NBG51), Jer. 16:8; Pred. 7:2, waar gegeten en gedronken werd.

Jer 16:8  Gij moogt ook geen huis van feestgelag binnentreden om bij hen te zitten en te eten en te drinken; (NBG51)

Pre 7:2  Het is beter te gaan naar een huis van rouw dan te gaan naar een huis van feestgelag; want dat is het einde van ieder mens en de levende neme het ter harte. (NBG51)

Bron

Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Hoogl. 2:4.