Wijsheid van Jezus Sirach

Uit Christipedia

De Wijsheid van Jezus Sirach of Ecclesiasticus is een apocrief Joods wijsheidsboek uit de vroege 2e eeuw vóór Christus.

Benamingen. Andere benamingen van het boek zijn:

  • Ben Sira, de Hebreeuwse uitdrukking
  • Ecclesiasticus, de Latijnse benaming
  • De wijsheid van Jezus, de zoon van Sirach
  • Wijsheid van Jozua Ben Sirach
  • Wijsheid van Ben Sirach
  • Jezus Sirach
  • Sirach
Schrijver. Het boek is geschreven door ene Jezus. In het een na laatste hoofdstuk valt te lezen:
Sir 50:27 Lessen in wijsheid en kennis zijn neergelegd in dit boek door Jezus, de zoon van Sirach Elazar, uit Jeruzalem, die wijsheid liet stromen uit zijn hart. (WV95).
Taal. Het geschrift is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. De kleinzoon van Jezus Sirach heeft het boek vertaald in het Grieks.

Tijd. Het boek is ontstaan in de vroege 2e eeuw v. Christus, ca. 190 v.C[1]. Want in zijn woord vooraf bij de vertaling schrijft de vertalende kleinzoon dat hij in 132 v. Chr. in Egypte is gaan wonen en daar de vertaling heeft gemaakt. Uit hoofdstuk 50 van het boek valt af te leiden dat het boek geschreven is tijdens de ambtsperiode van hogepriester Simon (200-195 v.Chr.) of kort daarna.

Indeling. Het boek telt 51 hoofdstukken.

Deuterocanoniek. De Wijsheid van Jezus Sirach maakt geen deel uit van het Hebreeuwse Oude Testament noch van de protestantse canon, maar wordt door de niet-protestantse kerken beschouwd als gezaghebbend.

Meer informatie

Art. Wijsheid van Jezus Sirach op Wikipedia.nl

Voetnoot

  1. "Tussen 200 en 180 v. Chr.", aldus de studie-editie van de Nieuwe Bijbelvertaling (vertaling uit 2004).