Wisselklederen

Uit Christipedia

Wisselklederen zijn bovenkleren die men wisselde over de gedragen onderkleren.

Het Hebreeuwse woord in het Oude Testament is חֲלִיפָה, chaliyphah, dat 'verandering, wisseling (van kleren), vervanging' betekent, van een Hebreeuws werkwoord dat 'veranderen', 'verwisselen' betekent. Het woord komt 12x in het Oude Testament voor. Het Strongnummer is H2487. In 8 gevallen vertaalt de Statenvertaling door 'wisselklederen'.

Simson loofde dertig fijne lijnwaadsklederen en dertig wisselklederen uit.
Ri 14:12 Simson dan zeide tot hen: Ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven; indien gij mij dat in de zeven dagen dezer bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven dertig fijne lijnwaadsklederen, en dertig wisselklederen. (SV)
Die lijnwaadskleren waren linnen hemden op het naakte lijf te dragen, dus onderkleren, en de dertig wisselkleren waren bovenkleren van kostbare soort (Gen.45:22), dus aan ieder van de dertig Filistijnse mannen een onderkleed en een feestkleed.

Bronnen

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Richt 14:12.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.