Witte keursteen in openbaring

Uit Christipedia

Een witte steen, kiezelsteen, keursteen.

Het ontvangen van een witte kiezelsteen werd gebruikt in Romeinse gerechtshoven, om een vonnis te stellen.

Een witte kiezelsteen betekende vrijspraak, een zwarte veroordeling, vaak tot de dood.

Dat de christenen hier een witte kiezelsteen krijgen is passend, en verklaart dat zij onschuldig zijn, zuiver en rein.

Een witte steen werd bij de Romeinen ook gebruikt als toegangskaarten voor een speciale gelegenheid.

een passend symbool dat de christenen die volharden de toegang tot de hemel krijgen.

Openbaring 2:17

‭Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het ‭{47}‭ manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten ‭{48}‭ keursteen, en op den keursteen een nieuwen ‭{49}‭ naam geschreven, welken ‭{50}‭ niemand kent, dan die hem ontvangt.‭


Openbaring 2:17

‭Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Als je overwint, zal Ik je te eten geven van het geheime manna‭, het geheime brood uit de hemel‭. En Ik zal je een witte steen ‭{In de Griekse rechtspraak was het ontvangen van een witte steen het teken dat je werd vrijgesproken van schuld.}‭ geven met daarop een nieuwe naam. Niemand anders dan jij zal die naam weten."‭