Wol

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wol (Lat. lana, Gr. oulos; Eng. wool) bestaat uit of is vervaardigd uit de zachte haren van (meestal) schapen of van andere dieren. Wol wordt door de mens gebruikt voor de vervaardiging van kleding, dekens enz.

Niet alleen schapen leveren wol, ook uit de vachtharen van konijnen, kamelen, lama’s en andere dieren wordt wol vervaardigd.

De wet van Mozes verbiedt het dragen van een kledingstuk gemaakt van linnen en wol. Wat men op het lijf droeg mocht niet een mengsel van wol en linnen zijn (Lev. 19 : 19; Deut. 22 : 11).

Le 19:19 … een kleed van tweeërlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen. (SV)

De 22:11 Gij zult geen kleed van gemengde stof aantrekken, wollen en linnen te gelijk. (SV)

De priesterkleding bestond uit linnen, de wol was verboden[1]. Ook de toekomstige priesters in de tempel van het vrederijk moeten linnen dragen, Ezech. 44: 17-18. "Wol zal op hen niet komen" (vs. 17).

Eze 44:17 En het zal geschieden, als zij tot de poorten van het binnenste voorhof zullen ingaan, dat zij linnen klederen zullen aantrekken; maar wol zal op hen niet komen, als zij dienen in de poorten van het binnenste voorhof, en inwaarts. Eze 44:18 Linnen huiven (tulbanden - HSV) zullen op hun hoofd zijn, en linnen onderbroeken zullen op hun lenden zijn; zij zullen zich niet gorden in het zweet. (SV)

Linnen is op zichzelf zindelijker dan wol, die onmiddellijk op het lichaam gedragen, vooral in warme landen , sterke uitwaseming en daarmee ook onreinheid voortbrengt; ook kleeft van buiten op wol veel lichter onreinheid. Wol bevordert het zweet en hierdoor de onreinheid; de linnen kleding is de kleding der reinheid (vgl. Openb. 19:7- 8; Jes. 61 : 10, waar de priesterrok het kleed des heils en der gerechtigheid heet).

De vermenging van linnen en wol is een onnatuurlijke zaak. Deze vermenging staat symbolisch voor de vermenging van tweeërlei werking in de heilige, namelijk de werking van de Geest en van het vlees[2].

Ga 3:3 Bent u zo onverstandig? U bent in de Geest begonnen, wilt u nu in het vlees volmaakt worden? (Telos)

Ga 5:16 Maar ik zeg: wandelt door de Geest, en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Ga 5:17 Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. (Telos)

Jak 3:10 Uit dezelfde mond komt zegen en vloek voort. Dit moet niet zo zijn, mijn broeders. Jak 3:11 De bron laat toch niet uit dezelfde opening het zoete en het bittere opwellen? Jak 3:12 Kan een vijgeboom soms olijven voortbrengen, mijn broeders, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een zoute bron zoet water geven. (Telos)

In Jes. 1:18 staat de ongeverfde wol symbolisch voor de reinheid van Gods volk, als God de zonde ervan heeft weggedaan; de zondige toestand wordt vergeleken met karmozijnrood gekleurde wol.

Jes 1:18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als [witte] wol. (HSV)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. 's Gravenhage: M.J. Visser, 1872. Hieruit is op 1 jan. 2013 tekst genomen en verwerkt.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Wool. Hieruit is op 1 jan. 2013 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Voetnoten

  1. Volgens H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Wol, was de gordel van de priesterkleding uit wit linnen geweven en met blauwe , purper- en scharlaken-rode wol gestikt. In Exod. 28 : 39; 39: 29 komt het woord wol echter niet voor. Maar misschien zat er gekleurde wol in. De gordel wordt uiteraard niet onmiddellijk op het lijf gedragen.
  2. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Wool.