Zemaraïm

Uit Christipedia

Zemaraïm (= 'dubbel wol') of Semaraïm is in de Bijbel de naam van een stad en van een berg.

Naam. De Hebreeuwse naam is צמרים, Tsemarajiem. De plaatsnaam is een tweevoudsvorm (duaal) en betekent "dubbel wol"[1] of "dubbel vlies van wol"[2]. De naam komt 2x in de Bijbel voor. Het Strongnummer is 06787.

Stad. De stad Zemaraïm was van de Israëlitische volksstam Benjamin, Joz. 18:22. Zij lag in noord-Benjamin, nabij Bethel. De precieze ligging is onzeker: zuidwestelijk van Bethel[3] of tussen Bethel en Jericho[4]., of ten noordoosten van Bethel. Later werd zij door Efraïmieten bewoond.

Berg. De berg (heuvel) Zemaraïm behoorde tot het gebergte (bergland) van Efraïm. De precieze ligging is onbekend. Mogelijk is zij vernoemd naar de gelijknamige stad in Benjamin. Vanaf deze berg sprak koning Abia van Juda het afgescheiden Israël toe.
2Kr 13:4 Toen ging Abia boven op de berg Zemaraïm staan, die zich in het bergland van Efraïm bevindt, en hij zei: Luister naar mij, Jerobeam en heel Israël! (HSV)
Mogelijke ligging van Zemaraïm: ten zuidwesten van Bethel, in vak 5X.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Zemaraïm' is op 3 aug. 2018 onder wijziging verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia)
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  3. Zie kaart.
  4. P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.