Zered was een beek langs of in het land van de Moabieten, zuidelijker dan de beek Arnon. De Israëlieten, op hun tocht naar het beloofde land, legerden zich bij de beek Zered en trokken erover.

Identificatie. Vermoedelijk is de beek dezelfde als de Wâdī el-Ḥesā, de rivier die in de zuidoosthoek van de Dode Zee uitmondt. Deze wadi vormde de grens tussen Edom en Moab.

De ‘beek der wilgen’ in Jes. 15:7, de ‘beek van de Arabah’ in Am. 6:14 en de ‘droge rivierbedding’ in 2 Kon. 3:16 (vgl. vers 22) zijn waarschijnlijk alle te vereenzelvigen met de beek Zered[1].

De Zered stroomt in de zuidoosthoek van de Dode Zee.

De Israëlieten legerden zich in het beekdal van Zered.

Nu 21:11 Daarna braken zij op vanuit Oboth en sloegen hun kamp op bij de ruïnes van Abarim, in de woestijn die ten oosten van Moab ligt, waar de zon opkomt. Nu 21:12 Vandaar braken zij op en sloegen hun kamp op in het beekdal van Zered. Nu 21:13 Vandaar braken zij op en sloegen hun kamp op aan deze kant van de Arnon, die in de woestijn [stroomt] en uit het gebied van de Amorieten komt, want de Arnon is de grens van Moab, tussen Moab en de Amorieten. (HSV)

De Israëlieten trokken over de beek Zered.

De 2:13 Nu dan, sta op en steek de beek Zered over. Toen staken wij de beek Zered over. (HSV)

Voetnoot

  1. Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, s.v. Zered.