Zien

Uit Christipedia

Zien is met de ogen waarnemen. Het werkwoord ‘zien’ kan in het Nederlands ook betekenen: overwegen (‘we zullen eens zien’= erover nadenken); een zeker uiterlijk hebben (‘zij ziet er erg wit uit’). En er zijn meer betekenissen van het woord.

Griekse woorden in het Nieuwe Testament

Voor zien worden het in Nieuwe Testament verschillende woorden gebruikt.

Blepo. Het werkwoord βλεπω, ‘blepo, betekent onder meer

 1. zien, onderscheiden, met het lichamelijke oog
 2. met geestelijke ogen zien, geestelijk onderscheiden, bezien, onderzoeken.
Het strongnummer is 991. Het voorbeeld van ‘blepo’ voor geestelijk zien is:
Heb 2:9 maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. (TELOS)
Eido. Het werkwoord ειδω, eido, of οιδα oida, betekent:
 1. zien, met de ogen waarnemen, met de zintuigen waarnemen, merken, onderscheiden, ontdekken, de aandacht op iets richten, ontmoeten
 2. weten, weten hoe, zich om iemand bekommeren, koesteren

Het Strongnummer is 1492. Voorbeeld:

Mt 2:2 en zeiden: Waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om Hem te huldigen. (Telos)

Joh 20:20 En toen Hij dit had gezegd, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen. (Telos)

Joh 20:29 Jezus zei tot hem [= Thomas]: Omdat je Mij hebt gezien [Gr. horao], heb je geloofd? Gelukkig zij die niet gezien [Gr. eido]  en toch geloofd hebben. (Telos)

Theaomai. Het werkwoord θεαομαι, theaomai, betekent

 1. bekijken, aandachtig bezien, beschouwen (vaak gebruikt van openbare vertoningen), beschouwen van belangrijke personen naar wie met bewondering opgezien wordt
 2. bekijken, bezichtigen, iemand bezoeken, ontmoeten
 3. leren door kijken, zien met de ogen, bemerken
Het Strongnummer is 2300. Voorbeeld:
Mt 6:1 Past er echter voor op dat u uw gerechtigheid niet doet voor het oog van de mensen, om door hen te worden gezien; anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. (TELOS)
Theoreo. Het woord θεωρεω, theoreo, betekent
 1. toeschouwer zijn, kijken naar, aandachtig bezien, overzien, soms mentaal zien, beschouwen
 2. zien; bemerken met de ogen, genieten van iemands aanwezigheid; zien; met eigen ogen aanschouwen
Het Strongnummer is 2334. Voorbeeld:
Joh 14:19 Nog een korte tijd en de wereld aanschouwt Mij niet meer, maar u aanschouwt Mij; omdat Ik leef, zult ook u leven. (Telos)
Joh 16:16 Een korte tijd, en u aanschouwt [theoreo] Mij niet meer; en nog eens een korte tijd, en u zult Mij zien [optanomai]. (Telos)
Optanomai. Het werkwoord οπτανομαι, optanomai, of οπτομαι, ‘optomai, betekent
 1. kijken naar
 2. zich laten zien, verschijnen
Strongnummer: 3700. Voorbeeld:
Joh 16:16 Een korte tijd, en u aanschouwt [theoreo] Mij niet meer; en nog eens een korte tijd, en u zult Mij zien [optanomai]. Joh 16:17 Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tot elkaar: Wat is dit, dat Hij tot ons zegt: Een korte tijd, en u aanschouwt [theoreo] Mij niet; en nog eens een korte tijd, en u zult Mij zien [optanomai]; en: Omdat Ik heenga tot de Vader? (...) Joh 16:19 Jezus wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tot hen: Daarnaar zoekt u met elkaar, dat Ik gezegd heb: Een korte tijd, en u aanschouwt [theoreo] Mij niet; en nog eens een korte tijd en u zult Mij zien [optanomai]? Joh 16:20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Joh 16:21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind heeft gebaard, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, uit blijdschap dat een mens in de wereld is geboren. Joh 16:22 Ook u hebt dan nu wel droefheid; maar Ik zal u weerzien [optanomai] en uw hart zal zich verblijden en niemand neemt uw blijdschap van u weg. (TELOS)
Het weerzien van de Heer gebeurde toen hij na de opstanding aan zijn leerlingen verscheen. Het tekstverband wijst niet op een geestelijk zien door de leerlingen[1].

Horao. Het werkwoord οραω, horao, eigenlijk ‘staren naar’, betekent

 1. zien met de ogen
 2. zien met het verstand, inzien, kennen
 3. zien, d.w.z. ergens door ervaring mee bekend worden, ervaren
 4. zien, kijken naar, letten op, letten op, uitkijken voor, zorgen voor, aandacht schenken aan

Horao plaatst het onderscheidend verstand op de voorgrond. Het Strongnummer is 3708. Voorbeeld:

Mt 8:4 En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij [dit] niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. (SV)

Mt 8:4 En Jezus zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer de gave die Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. (Telos)

Joh 20:25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heer gezien! Maar hij zei tot hen: Als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. (...) Joh 20:29 Jezus zei tot hem: Omdat je Mij hebt gezien, heb je geloofd? Gelukkig zij die niet gezien [Gr. eido]  en toch geloof hebben. (Telos)

Skopeo. Het werkwoord σκοπεω, skopeo, betekent vaak nauwkeurig onderzoeken, gadeslaan:

 1. ergens naar kijken, beschouwen, bekijken
 2. bemerken
 3. zijn ogen vestigen op, zijn aandacht richten op
 4. kijken naar, letten op, bedacht zijn op
Het strongnummer is 4648. Voorbeeld:
Lu 11:35 Zie dan toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is. (Telos)

Bronnen

Woordenboek Nederlands. Haarlem: Dutchbook, 2006.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

 1. Vergelijk het commentaar van de NetBible bij Joh. 16:16.