Zilverling

Uit Christipedia

Een zilverling is een zilveren sikkel. Synoniem: zilverstuk. Er waren in het oude Israël gouden en zilveren sikkels.

Koning Abimelech van Gerar schonk Abraham duizend zilverlingen (Gen. 20:16).

De moeder van de Efraïmitische man Micha liet voor 200 zilverlingen of zilverstukken twee afgodsbeelden maken.
Richteren 17:4 Maar hij gaf dat geld aan zijn moeder weder. En zijn moeder nam tweehonderd zilverlingen, en gaf ze den goudsmid, die maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld; dat was in het huis van Micha. (SV)
De Herziene Statenvertaling heeft het synoniem 'zilverstukken':
Richteren 17:4 Hij gaf het geld echter aan zijn moeder terug. En zijn moeder nam tweehonderd zilverstukken en gaf ze aan de edelsmid, die daarvan een gesneden en een gegoten beeld maakte. En het stond in het huis van Micha. (HSV)
Zie verder bij Sikkel.