Zimri

Uit Christipedia

Zimri is in de Bijbel de naam van verschillende mannen:

1. een stamhoofd van Simeon, door Pinehas gedood;

2. zie Zabdi;

3. nakomeling van Saul uit Jonathan;

4. zie Zimran;

5. moordenaar en opvolger van Ela, koning van Israël. Hij regeerde slechts 7 dagen, in het jaar 885[1] vóór Christus. Dit kort bestuur kenmerkte hij door wreedheid en afgoderij. Toen hij gevaar liep in handen van legeroverste Omri, die Israëls hoofdstad Thirza belegerde, te vallen, liet hij het paleis in brand steken en kwam zelf in de vlammen om. Omri volgde hem als koning op.

Zimri beroofde zichzelf van het leven in de hoofdstad Tirza.
1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[2] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa

Met de naam Zimri wordt Jehu door Izebel aangesproken, daar hij zich naar haar mening als een tweede Zimri gedroeg.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Zimri' is op 18 juli 2017 verwerkt.

Voetnoten

  1. Volgens de tijdbalk van Stichting De Oude Wereld (later opgegaan in het Logos Instituut).
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).