Zora, ook gespeld Sora, was een stad in Dan, woonplaats van Manoach en de geboorteplaats van diens zoon de latere richter Simson.

De plaatsnaam (Hebr. Tsor'ah) komt 10x in de Bijbel (Oude Testament) voor en betekent ‘horzel’. De huidige naam is Sar'a[1].

Zora was een grensstad van Dan.

Joz 19:40 Het zevende lot ging uit voor den stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen. Joz 19:41 En de landpale van hun erfdeel was: Zora, en Esthaol, en Ir-semes, Joz 19:42 En Saalabbin, en Ajalon, en Jithla, Joz 19:43 En Elon, en Timnatha, en Ekron, (SV)

Manoach, de vader van Simson, was van Zora.

Ri 13:2 En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen [kinderen] gebaard. (HSV)

Foto: Oude altaarsteen? Het altaar van Manoach? Dit grote platte steenblok, ruim 2 meter land en breed en 1,50 meter hoog, ligt dicht bij het oude Zora. Het ziet eruit als een oud altaar en kan zeer wel dateren uit de tijd van de Israëlieten of Kanaänieten. Vele geleerden[1] houden het (en geenszins zonder kans op juistheid) voor de 'rotssteen', waarop Manoach, de vader van Simson, vóór diens geboorte aan Jhwh een offer bracht (Richt. 13:19).

Bron

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Geknecht in eigen land; met platen en kaart. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1939. Blz. 50. Hieruit is enige tekst verwerkt op 26 april 2014.  

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Volgens A. Noordtzij, Joh. de Groot, Geknecht in eigen land; met platen en kaart. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1939. Blz. 50.