Zuilengang van Salomo

Uit Christipedia

De zuilengang van Salomo was een overdekte galerij langs de oostelijke ringmuur van het tempelplein. De gaanderij behoorde niet tot de tempel (tempelhuis) zelf.

Zuilengang van Salomo (volgens tempelmodel in Jeruzalem).
De zuilengang van Salomo aan de oostzijde van het tempelplein, op de tekening ter rechterzijde.

De zuilengang bood bescherming tegen de hitte van de zon en in de winter tegen de felle oostenwinden.

De Heer Jezus heeft in de zuilengang gewandeld.
Joh 10:22 En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem; het was winter. Joh 10:23 En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. Joh 10:24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt U onze ziel in spanning? Als U de Christus bent, zegt het ons vrijuit. (TELOS)
Petrus en Johannes werden in de zuilengang omringd door het volk, nadat zij door de naam van de Heer Jezus een kreupele hadden genezen.
Hnd 3:11 En terwijl hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk snel naar hen toe in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. (TELOS)
De eerste christenen waren soms in de zuilengang.
Hnd 5:12 Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo; (TELOS)