Zwagerin

Uit Christipedia
Een zwagerin is een verouderd woord voor schoonzuster, behuwdzuster.
Ru 1:15 Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden; keer gij ook weder, uw zwagerin na. (SV)
Dit vers in de Herziene Statenvertaling:
Ru 1:15 Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. (HSV)