Azeka was een plaats in het laagland van Juda.

Naam. De Hebreeuwse naam is עזקה, Azeqah. De plaatsnaam betekent "omgespit"[1], "omgespitte grond"[2] of "omspitter"[3] en komt 7x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is H5825.

Ligging. Azeka lag op een heuvel, 347 meter boven de zeespiegel, aan het dal van Elah, 26 km ten noordwesten van Hebron.

Ligging van Azeka: in het kader.

Azeka was een van de plaatsen waar de Amoritische koningen werden verslagen door Jozua, en een van de plaatsen waar hun leger werd vernietigd door een hagelbui (Jozua 10:10-11).

De plaats werd aan de stam Juda gegeven (Jozua 15:20).

In de tijd van Saul verzamelden de Filistijnen hun troepen tussen Sokho en Azeka, waarbij ze Goliath als hun kampioen naar voren brachten (1 Samuël 17).

Rehabeam versterkte de stad tijdens zijn regering, samen met Lachis en andere strategische plaatsen (2 Kronieken 11:5-10).

Op een kleitablet in Assyrisch schrift wordt Azeka genoemd als een versterkte stad tijdens de militaire excursie van Sanherib in het land.

Lachis en Azeka waren de laatste twee steden die in handen van de Babyloniërs vielen vóór de verovering van Jeruzalem (Jeremia 34:6-7).

Jer 34:6  Toen de profeet Jeremia al deze woorden tot Zedekia, de koning van Juda, in Jeruzalem, sprak, Jer 34:7  streed het leger van de koning van Babel tegen Jeruzalem en tegen al de steden van Juda die [nog] over waren, tegen Lachis en tegen Azeka, want die waren [als] versterkte steden overgebleven onder de steden van Juda. (HSV)

Azeka was een van de plaatsen die opnieuw werden ingenomen door uit de ballingschap teruggekeerde Joden (Nehemia 11:30). Van de stad rest nog slechts een ruïneheuvel, zie de foto hieronder.

Ruïneheuvel van Azeka.
Dal van Elah gezien vanaf de heuvel van Azeka.
Breder uitzicht vanaf de oostkant van de heuvel.

Meer informatie

Azekah, op: en.wikipedia.org

Foto's van Azeka en haar omgeving op wikimedia.org: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tel_Azeka

Bron

Azekah, op: en.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is vertaald onder wijziging verwerkt op 1 okt. 2022.

Voetnoten

  1. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia). Heeft "umgegraben" als betekenis.
  2. Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia). Heeft "terrain bêché" als betekenis van het woord.
  3. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.