Bijbel:1 Korinthiërs 3

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 2 mei 2024 om 20:20 (Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot kleine kinderen in Christus. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Ik voedde u met melk, niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen, ja, dat kunt u ook nu nog niet; <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> want u bent nog vleselijk. Want als er jaloersheid...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot kleine kinderen in Christus.

2 Ik voedde u met melk, niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen, ja, dat kunt u ook nu nog niet;

3 want u bent nog vleselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleselijk en wandelt u niet naar de mens?

4 Want wanneer iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet menselijk?

5 Wat is dan Apollos, en wat is Paulus? Dienstknechten door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven.

6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven.

7 Dus is noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God die de groei geeft.

8 En wie plant en wie begiet zijn een; maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid.

9 Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw bent u.

10 Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt.

11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus.

12 Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro,

13 ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven.

14 Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen;

15 als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen.

16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

17 Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig, en dat bent u.

18 Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u meent wijs te zijn in deze eeuw, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs wordt.

19 Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven:’ Die de wijzen vangt in hun sluwheid’;

20 en eveneens: ‘De Heer kent de overleggingen van de wijzen, dat zij inhoudsloos zijn’.

21 Laat daarom niemand in mensen roemen; want alles is van u:

22 hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomstige dingen, alles is van u;

23 en u bent van Christus, en Christus is van God.