Bijbel:1 Petrus 1: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

8 mei 2024

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 20:472 mei 2024 20:47Kees Langeveld overleg bijdragen 5.245 bytes +5.245 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Petrus, apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia, en Bithynie, <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><...'