Bijbel:1 Samuël 20: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 18:342 mei 2024 18:34Kees Langeveld overleg bijdragen 10.196 bytes +10.196 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Toen vluchtte David van Najoth bij Rama, en hij kwam, en zeide voor het aangezicht van Jonathan: Wat heb ik gedaan, wat is mijn misdaad, en wat is mijn zonde voor het aangezicht uws vaders, dat hij mijn ziel zoekt? <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Hij daarentegen zeide tot hem: Dat zij verre, gij zult niet sterven. Zie, mijn vader doet geen grote zaak, en geen kleine zaak, die hij voor mi...'