Bijbel:2 Thessalonicenzen 2: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

3 mei 2024

  • huidigvorige 18:373 mei 2024 18:37Kees Langeveld overleg bijdragen 3.422 bytes +3.422 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, noch door geest, noch door woord, noch door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><su...'