Bijbel:Deuteronomium 30: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

5 mei 2024

4 mei 2024

  • huidigvorige 08:364 mei 2024 08:36Kees Langeveld overleg bijdragen 5.016 bytes +5.016 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw ki...'