Bijbel:Ezechiël 34: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

28 mei 2024

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 18:192 mei 2024 18:19Kees Langeveld overleg bijdragenk 7.400 bytes +70 Geen bewerkingssamenvatting
  • huidigvorige 18:172 mei 2024 18:17Kees Langeveld overleg bijdragen 7.330 bytes +7.330 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Mensenkind! profeteer tegen de herders van Israël; profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> Gij eet het vette, en...'