Bijbel:Genesis 25: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

7 mei 2024

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 21:132 mei 2024 21:13Kees Langeveld overleg bijdragen 6.454 bytes +6.454 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> En Abraham voer voort, en nam een vrouw, wier naam was Ketura. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> En zij baarde hem Zimran en Joksan, en Medan en Midian, en Jisbak en Suah. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> En Joksan gewon Seba en Dedan; en de zonen van Dedan waren de Assurieten, en Letusieten, en Leummieten. <section end=3 /><noinclude> </noinclude>...'