Bijbel:Genesis 2: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

5 mei 2024

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 08:442 mei 2024 08:44Kees Langeveld overleg bijdragen 5.163 bytes +5.163 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op d...'