Bijbel:Jesaja 59: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 19:112 mei 2024 19:11Kees Langeveld overleg bijdragen 5.217 bytes +5.217 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup...'