Bijbel:Mattheüs 18: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 17:232 mei 2024 17:23Kees Langeveld overleg bijdragen 6.997 bytes +6.997 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Op dat uur kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de grootste in het koninkrijk der hemelen? <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> En Hij riep een kind bij Zich, plaatste het in hun midden <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> en zei: Voorwaar, Ik zeg u: als u niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen geenszins...'