Bijbel:Mattheüs 25: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

3 mei 2024

  • huidigvorige 17:503 mei 2024 17:50Kees Langeveld overleg bijdragen 8.832 bytes +8.832 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan tien maagden die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Vijf van hen nu waren dwaas en vijf wijs. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> Want de dwaze namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee; <section end=3 /><noinclude> </noinclude><se...'