Bijbel:Mattheüs 26: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

3 mei 2024

  • huidigvorige 12:513 mei 2024 12:51Kees Langeveld overleg bijdragen 14.267 bytes +14.267 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> En het gebeurde, toen Jezus al deze woorden had geeindigd, dat Hij tot zijn discipelen zei: <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> U weet dat na twee dagen het pascha is en de Zoon des mensen wordt overgeleverd om gekruisigd te worden. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> Toen kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk bijeen in de voorhof van de hog...'