Bijbel:Mattheüs 5: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 17:112 mei 2024 17:11Kees Langeveld overleg bijdragen 8.945 bytes +8.945 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Toen Hij nu de menigten zag, klom Hij op de berg; en nadat Hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar Hem toe. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> En Hij opende zijn mond en leerde hen aldus: <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> Gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. <section end=3 /><noinclude> </noinclude><sectio...'