Bijbel:Numeri 28: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 17:572 mei 2024 17:57Kees Langeveld overleg bijdragenk 6.297 bytes +77 Geen bewerkingssamenvatting
  • huidigvorige 17:532 mei 2024 17:53Kees Langeveld overleg bijdragen 6.220 bytes +6.220 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Gebied den kinderen Israëls, en zeg tot hen: Mijn offerande, Mijn spijze voor Mijn vuurofferen, Mijn liefelijken reuk, zult gij waarnemen, om Mij te offeren op zijn gezetten tijd. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> En gij zult tot hen zeggen: Dit is het vuuroffer, hetwelk gi...'