Bijbel:Openbaring 19: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

3 mei 2024

  • huidigvorige 18:033 mei 2024 18:03Kees Langeveld overleg bijdragen 4.937 bytes +4.937 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God! <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde heeft verdorven met haar hoererij, en Hij heeft het bloed van zijn slaven van haar hand gewroken. <...'