Bijbel:Openbaring 21: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

3 mei 2024

  • huidigvorige 18:203 mei 2024 18:20Kees Langeveld overleg bijdragen 5.752 bytes +5.752 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> En ik hoorde een...'