Bijbel:Psalm 14: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 19:142 mei 2024 19:14Kees Langeveld overleg bijdragen 1.375 bytes +1.375 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> [Een psalm] van David, voor den opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /...'