Bijbel:Psalm 8: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 18:562 mei 2024 18:56Kees Langeveld overleg bijdragenk 1.864 bytes +225 Geen bewerkingssamenvatting
  • huidigvorige 18:522 mei 2024 18:52Kees Langeveld overleg bijdragen 1.639 bytes +1.639 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith. <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil...'