Bijbel:Romeinen 5: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 20:522 mei 2024 20:52Kees Langeveld overleg bijdragen 4.565 bytes +4.565 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> door Wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> En dat niet alleen, maar wij roemen oo...'