Cusjan Risjataïm, ook geschreven Cuschan-Rischataïm, Kusan-risataim, Kuschan Rischataïm, Kusehan-Rischataïm of Koesjan Risjatajum, was koning van Aram (Syrië), aan wie de Israëlieten, na de dood van Jozua, gedurende acht jaren onderworpen waren, totdat de richter Othniël hen bevrijdde.

De naam betekent "dubbel-slechte Kusim"[1] en komt 4x in de Bijbel voor. Het Strongnummer is 03573.

Hij was volgens Richt. 3:8 koning van 'Aram (van) Tweestromen'. Tweestromen verwijst naar de rivieren Eufraat en Tigris.

Ri 3:8 Dan ontbrandt de toorn van de ENE tegen Israël,- en verkoopt hij hen in de hand van Koesjan Risjatajim, koning van Aram Tweestromen,- dan dienen de kinderen Israëls Koesjan Risjatajim acht jaren lang. (Naardense Bijbel)

Vergelijk:

Ri 3:8 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël en Hij leverde hen over in de hand van Cusjan Risjataïm, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Cusjan Risjataïm acht jaar. (HSV)

In Richt. 3:10 wordt hij genoemd 'koning van Aram (= Syrië)'.

Ri 3:10 Over hem geschiedt de geest van de ENE en hij wordt richter van Israël; hij trekt uit ten oorlog en de ENE geeft hem Koesjan Risjatajim, koning van Aram, in de hand; hij heeft de overhand op Koesjan Risjatajim (Naardense Bijbel)

Ri 3:10 En de Geest van de HEERE was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de HEERE gaf Cusjan Risjataïm, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Cusjan Risjataïm. (HSV)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Kuschan-Rischataïm' is op 14 mei 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.