Evangeliseren is het verkondigen, onderwijzen van het evangelie[1], de goede boodschap van God voor de mens, Zijn schepsel dat in de zonde is gevallen.

Terminologie. Het woord 'evangeliseren' komt van het Franse évangéliser, dit van het Latijnse euangelizare, en dit van het Griekse euaggelizein.

Opdracht

Leerlingen van Jezus Christus hebben de roeping om goed te doen, vrucht te dragen, hun licht te laten schijnen. Verkondiging van het evangelie, de heilsboodschap, is een goed werk.

Jak 5:20  laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonden bedekken zal.

Sommige gelovigen hebben een bijzondere roeping om het evangelie te verkondigen. Een voorbeeld is de apostel Paulus. Hij stelt zich in zijn schrijven aan gelovigen in Rome aldus voor:

Ro 1:1  Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God (Telos)

In een andere brief schrijft hij:

Efe 4:11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, (Telos)

De meeste gelovigen zijn niet geroepen om evangelisten te zijn, maar wel om hun naaste goed te doen. Door het evangelie en ons geloof aan anderen kenbaar te maken, door te bidden voor het werk van evangelisten, kunnen wij meewerken om medemensen te behouden. God wil immers dat alle mensen behouden worden

1Ti 2:4  die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. (Telos)

40% van de Amerikaanse christenen echter gelooft niet dat het de plicht van een christen is om zijn geloof met anderen te delen (2009).

Middelen

 
Trailer van Daniel Burrit

De verkondiging van het evangelie kan op allerlei wijzen en door allerlei middelen. Prediking in de samenkomst van gelovigen, persoonlijk gesprek, straatprediking, tractaatverspreiding, advertentie in een krant, tv-uitzendingen, etc. 

Hieronder ter illustratie een verslag van een gepensioneerde ex-vrachtwagenchauffeur[2] die het evangelie onder vrachtwagenchauffeurs bekend maakt

We rijden van parkeerplaats naar parkeerplaats en als we op een plaats aankomen kijk ik even rond wat voor ‘vlees er in de kuip zit’ met andere woorden, waar komen de vrachtwagens vandaan? Dan neem ik een bundel traktaten in verschillende talen mee en ook Nieuw Testamenten in diverse talen en ga ik langs de auto’s. ik moet vaak weer teruglopen omdat er ‘talen staan’ die ik niet bij me heb. Ook is er steeds op andere routes ander publiek dus stel ik elke keer een ander bundeltje samen van nationaliteiten die ik verwacht tegen te komen. 
Soms heb ik een kort gesprek en kan ik vertellen dat God mijn leven heeft veranderd en dat ik dat aan collega chauffeurs wil vertellen. Soms kan ik niets vertellen omdat zij één van die talen spreken die ik niet machtig ben en dat zijn de meeste. Als zij dan ook geen taal spreken die ik kan verstaan, dan wijs ik op mezelf en de foto op het traktaat en maak een beweging alsof ik een stuur vasthoud en dan op mijn naam op het traktaat. Achter mijn naam staat dat ik gepensioneerd ben en vroeger vrachtwagenchauffeur was. Meestal lachen ze me toe en nemen het traktaat aan en beginnen meteen te lezen. Soms resulteert dat in het aannemen van een Nieuw Testament. Heel soms wordt een traktaat teruggegeven met een handgebaar van ‘hou die zooi maar bij je’. Deze reis met honderden contacten gebeurde dat twee keer. Wat is het resultaat van al die uitgedeelde traktaten? We weten het niet! We zaaien in geloof en we vertrouwen dat het op een of andere manier eeuwigheidswaarde heeft. Zoals Fija altijd zei als men naar ‘ons succes’ vroeg: ‘We laten ons in de hemel verrassen.’[3]

Tips voor een evangeliserend gesprek

In gesprek gaan over het evangelie is soms lastig. Bang voor afwijzende reacties, houden we vaak onze mond. En als we al in gesprek gaan, staan we met onze mond vol tanden bij een tegenwerping van de ander.

Stel, iemand zegt 'Ik geloof niet dat God er is, want dan zou de wereld er anders uit zien'. Dit is één van de meest gehoorde tegenwerpingen. Wat te antwoorden? Zo'n stelling, opmerking komt niet uit de lucht vallen. Waarom zegt iemand dit?

Probeer naast iemand te gaan staan. Voorkom afstand. Dat kan door bijvoorbeeld niet direct inhoudelijk te reageren, maar door te zeggen: 'Ook ik heb zorgen om de wereld waarin wij leven. De natuur lijdt onder het gedrag van mensen. Denk aan oorlogen en gewapende conflicten. Het gaat inderdaad niet goed.

Daarom mijn vraag aan u: wie is verantwoordelijk voor deze wereld, onze leefomgeving?'

Een antwoord kan twee kanten op: God is verantwoordelijk of de mens.

'Als God er niet is, dan blijft de mens zelf verantwoordelijk.Als God verantwoordelijk is, waarom luister ik (let op: niet u!) dan niet naar Hem?'

Daarna zou je kunnen vragen: 'Hoe zou u willen dat de wereld eruitziet?

Na het antwoord door de ander kun je vragen: 'Is dit haalbaar, denkt u?' Zo blijf je bij de vraagsteller en kom je dichter bij de kern.

Vertel dan de ander waarom jij wel op God vertrouwt: 'Elke dag ervaar ik Zijn aanwezigheid in mijn leven. Hij heeft mij veranderd. Hoe zorgelijk het allemaal ook is, Hij geeft mij hoop en toekomst. Hoe vindt u dit?'

Vaak is het antwoord: 'Dat is dan fijn voor jou. Ik geloof niet in een God'.

'Dat noemde u inderdaad. Maar dan is de mens bezig zichzelf en de natuur te vernietigen. Daar worden wij samen niet vrolijk van. Is dat dan het einde? Voor mij is God er absoluut. Wat heeft Hij voor ogen met u, met mij, met mensen?'

Je kunt dan eenvoudig en in begrijpelijke taal vertellen Wie de Heer Jezus is en wat Hij heeft gedaan. En als je evangelische lectuur bij je hebt, kun je dat meegeven[4].

Weerstand

Hoe openlijker de boodschap verkondigd wordt, hoe groter de weerstand bij hen die deze boodschap afwijzen. Een christen en gewezen moslim die in Nederland onder asielzoekers evangeliseert, kan op tegenstand rekenen. Zo iemand liet weten:

Tegenstand is er ook, soms worden we bedreigd, maar daar zijn we intussen aan gewend. De Heer zorgt voor ons. We moeten er niet te veel over nadenken, anders slapen we niet.[5]

Een Amerikaan plaatste in 2007 een trailer op zijn privé-terrein langs de openbare weg. Op de trailer stond (in het Engels): Jouw weg of Gods weg? Jezus zei "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zal jij de eeuwigheid met Jezus doorbrengen? Het New Yorkse departement van vervoer maakt bezwaar en stelde dat de man de wet overtrad en overlast veroorzaakte. De rechtbank besliste echter dat de trailer met de boodschap mocht blijven staan.

Zie ook

Evangelie

Meer informatie

De website GodsCadeauVoorJou.nu, opgezet door evangelisten, bevat het evangelie voor volwassen en voor kinderen.

Bijbelstand.nl bevat een online training in zes lessen om te leren een gesprek over God en het evangelie te voeren. "De online-training van de Bijbelstand wil ik dan ook als een must aanraden. Het is geen cursus over goed of fout. Door deze training van (maar) 6 lessen ga je jezelf spiegelen, leer je het evangelie voor jezelf uitwerken en samenvatten, kom je erachter dat je vervalt in lange Pauluszinnen of dat je als vanzelf gesloten vragen stelt. Je oefent in het stellen van open vragen, het met de mensen meegaan in een gesprek en niet tegenover hen te gaan staan. Hoe houd je de regie in het gesprek? Welke tegenwerpingen kun je tegenkomen? Kortom: het is te leren om de ander in een paar tellen te laten weten dat je echt in hem/haar geïnteresseerd bent, waardoor een hart wordt opengesteld, en je over de Boodschap van Gods redding en liefde mag vertellen. Het is het waard, maar bovenal: Hij is het zo waard!"[6]

Bron

De tips voor een evangeliserend gesprek zijn, vrijwel woordelijk en met toestemming, ontleend aan Bijbelstand nieuwsbrief, dec. 2022 en in de bovenstaande tekst opgenomen op 18 apr. 2023.

Voetnoten

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  2. Martien Stam, Verslag van onze reis door Zuidoost-Europa, 2018.
  3. Ontleend aan Martien Stam, Verslag van onze reis door Zuidoost-Europa, 2018.
  4. Een voorbeeld is het boekje 'Gods cadeau voor jou'.
  5. Berichten over werk van de Heer in binnen- en buitenland, 45e jaargang, nr. 489, jan. 2019, blz. 5
  6. Bron: Bijbelstand Nieuwsbrief, dec. 2022. De tekst is met toestemming overgenomen.