Het Graf van Jozef (Hebreeuws: קבר יוסף Kever Yosef) is de plaats waar, volgens de overlevering, Jozef de zoon van aartsvader begraven ligt. Op de plaats staat een graftombe, die jaarlijks door orthodoxe Joden bezocht wordt.

Heb 11:22  Door het geloof maakte Jozef bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de zonen van Israël en gaf bevel aangaande zijn gebeente. (Telos)

De graftombe kort na het jaar 1900.

Ligging. De graftombe staat in de vallei tussen de bergen Gerizim en Ebal, ongeveer 300 meter ten noordwesten van de Bron van Jakob aan de rand van de stad Nabloes, nabij Tel Balatah, waar de Bijbelse plaats Sichem lag. Sichem was de laatste rustplaats van Jozef en zijn zoons Efraïm en Manasse.

De precieze ligging van het historische graf is echter onzeker. Door de eeuwen heen zijn vele plaatsen aangewezen als de begraafplaats van Jozef. De overlevering betreffende de graftombe gaat terug tot de 4e eeuw na Christus. Er is echter geen archeologisch materiaal dat bevestigt dat Jozef op deze plek begraven ligt.

Achting. De tombe wordt in achting gehouden door Joden, Samaritanen, christenen en moslims.

Geschiedenis

De overlevering betreffende de graftombe gaat terug tot de 4e eeuw na Christus. Dat er geen Joodse en christelijke bronnen van vóór de 5e eeuw zijn die de graftombe noemen, doet vermoeden dat het voor de 4e eeuw een Samaritaanse plek was. Samaritaanse bronnen vermelden schermutselingen tussen Samaritanen en christenen die Jozefs beenderen wilden weghalen.

 
Joden bezoeken de graftombe.

1868. De huidige structuur van een kleine, rechthoekige ruimte met een cenotaaf, stamt uit 1868. Van oudere materialen is geen spoor meer te vinden.

1967. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd de Westoever, waar de graftombe is, door Israël veroverd op Jordanië.

1995. Sinds 12 december 1995 behoort Nabloes tot het grondgebied van de Palestijnse Autoriteit. In de Oslo-akkoorden van dat jaar werd echter overeengekomen dat het Graf van Jozef een Israëlische enclave bleef. Desondanks kreeg de locatie te maken met hevige protesten van Palestijnse zijde.

2000. Op 7 oktober 2000, aan de vooravond van Jom Kipoer (Verzoendag) werd het Graf van Jozef voor de eerste keer vernield door een Palestijnse menigte.

2002. Op Jom Kipoer werd de graftombe wederom beschadigd

2003. In februari werden aan de graftombe vernielingen gepleegd.

2011. Op 24 april werd een lid van een groep chassidische joden gedood door de Palestijnse politie tijdens hun poging het Graf van Jozef te bezoeken. De groep was zonder toestemming de Palestijnse gebieden binnengereisd. De gedode Israëliër was de 24-jarige neef van Limor Livnat, de Israëlische minister van Cultuur en sport.

2015. Bij Jozefs graf baden in mei 2015 bijna 4.000 Joden, die daar waren aangekomen in 65 autobussen, in een georganiseerd massabezoek. Op 16 oktober werd de graftombe van Jozef opnieuw zwaar beschadigd, toen door tientallen Palestijnse jongeren molotovcocktails werden gegooid in de ruimte waar deze staat. Palestijnse veiligheidsfunctionarissen grepen hierbij in.

 
Graftombe (foto 2016).

Bron

Graf van Jozef, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is op 3 juni 2021 onder wijziging overgenomen.