Sebastia is een dorp bij Sichem (Nabloes), in de buurt van de overblijfselen van de oude koningsstad Samaria.

In 27 v.C. schonk de Romeinse keizer Augustus de stad aan Herodes de Grote. Deze koning breidde de stad uit en hernieuwde haar en bracht 6000 nieuwe inwoners toe. Als eerbewijs aan de keizer noemde hij de stad Sebastia (= "Augustus"). Het Griekse woord sebastos is de vertaling van het Latijnse augustus = 'verhevene'. Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus heette de plaats oorspronkelijk Shomron, voordat Herodes de naam Sebastia toekende. De Arabische naam is Sabastiya.

Foto links: aanzicht van Sebastia, 2009. Foto rechts: ruïne van de oude stad Samaria, 2016.

Naar Sebastia werd in het begin van de 4e eeuw n.C. de christen Eustrathius overgebracht en met zijn vriend Orestus verbrand. 

Meer informatie

Duits artikel Sebastia (Dorf) op de.wikipedia.org.

Engels artikel Sebastia, Nablus op en.wikipedia.org.