Een vogelvanger is iemand die vogels vangt. Van de vogelvanger is sprake in Jer. 5: 26; Ps. 91 : 3; Spr. 6: 5; Am. 3: 5; Ps. 124: 7; 140: 6. 141 : 9; 119: 110.

Een vogelvanger met een vogelnet. Hij houdt een gevangen patrijs in zijn hand.

In figuurlijke zin wordt 'vogelvanger' gebruikt in Ps. 91:3. God zal degene die bij Hem schuilt redden van de strik van de vogelvanger.

Ps 91:3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. (HSV)

Ook de duivel gebruikt strikken om ons te vangen.

2Ti 2:24 een slaaf van de Heer moet echter niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, 2Ti 2:25 de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend; misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen 2Ti 2:26 en weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn, om zijn wil te doen. (TELOS)

De duivel heeft als een vogelvanger een menigte van hemelwezens (engelen) van God afgetrokken.