De Vulgaat of in het Latijn Vulgata, is de door de Rooms-Katholieke Kerk officieel aanvaarde Latijnse Bijbelvertaling. Deze vertaling is grotendeels vervaardigd door de geleerde Hiëronymus van Stridon (leefde 348 - 420 n. Chr.). Ze kwam tot stand in de jaren 390 - 405 na Christus.

Vulgaatbijbel

De vormvariant "Vulgata" is een verkorting van Hiëronymus' Latijnse “editio vulgata” (= "gewone uitgave", “uitgave voor het volk”).

Hiëronymus baseerde zijn Latijnse vertaling op de bestaande Griekse, Latijnse en Hebreeuwse versies van de Bijbel.

In de achtste eeuw werd de Vulgata door Karel de Grote aanvaard als de officiële tekst van de hele Bijbel. Het werd de gezaghebbende vertaling voor de Rooms-Katholieke kerk.

Voorbeeldverzen:
Ge 1:1 in principio creavit Deus caelum et terram
Joh 1:1 in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum
Begin van het evangelie naar Johannes

De herziene Vulgaat of Nova Vulgata dateert uit 1986.