Zeventigste jaarweek van Daniël

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf 70e jaarweek)

De zeventigste jaarweek van Daniël is een toekomstige periode van zeven jaar, waarvan de profeet Daniël spreekt.

Israël. Zoals de 69 jaarweken betrekking hadden op Israël, zo zal ook de laatste jaarweek betrekking hebben op Israël.

Aanvang

De 70e jaarweek begint met de bekrachtiging van het verbond (Dan. 9:27).
Da 9:27  Hij zal voor velen het verbond versterken, één week [lang]. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. (HSV)

Plaats in de oordeelstijd

Hoe past deze jaarweek in het oordeelstijd die het boek Openbaring tekent? Veel uitleggers menen dat de jaarweek begint met de opening van het 1e apocalyptische oordeelszegel; andere[1], dat de eerste vijf oordeelszegels aan de jaarweek voorafgaan. Bij de zesde zegel erkennen de mensen:
"Opb. 6:16 .. verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; Opb 6:17  want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?" (Telos)

Verdeling

Het tijdvak van de laatste jaarweek bestaat uit twee helften. Elke helft is dus 3,5 jaar lang = 42 maanden (Op 11:2; 13:5) = 1260 dagen (Op.11:3; 12:6; vgl. Dn.12:11v.) = 'een tijd, tijden en een halve tijd' (= 3 1/2 jaar; Dn.7:25; 12:7; Op.12:14).

De tweede helft van de jaarweek is een tijd van grote verdrukking voor Israël (zie Grote Verdrukking).

In deze jaarweek van Daniël worden gelukkig nog veel mensen behouden.

Meer weten

De grote verdrukking | Ds. Th. Niemeijer | Seminar Bijbelse Toekomstverwachting | Deel 3. Youtube.com: De Schuilplaats, 12 juni 2022. Duur: ca. 70 min. Voordracht door de predikant Theo Niemeijer.

Engelstalig

Will the church go through the tribulation? [Segment 1 of 3]. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 5 sept. 2009. Duur: 6 min. 7 sec. Uiteenzetting door Ed Hindson. (De video is een opname van een tv-scherm, met hinderlijk achtergrondgeluid).

Doug Stauffer: Salvation in the Tribulation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 aug. 2015. Gesprek van gastheer Gary Stearman met Doug Stauffer over redding tijdens de zeventigste jaarweek van Daniël. Engelstalig. Duur: 28 min. 29 sec.

Brent Miller Jr.: The Coming Convergence. Youtube.com: Prophecy Watchers, 17 maart 2017. Vraaggesprek met producent Brent Miller Jr., die een film gemaakt over de zeventigste jaarweek van Daniël.

Voetnoot

  1. Onder wie Bill Salus, in: https://www.youtube.com/watch?v=A+46dg4pOZc, publicatiedatum 23 jan. 2023.