Atlas van de Bijbel

Uit Christipedia

De volgende kaarten bij de Bijbel worden gebruikt op Christipedia.

Land van Israël

Oude Testament

In chronologische volgorde:

Oude wereld

Abraham tot Richteren

Koningen tot terugkeer uit Babel

Tussentijd

In chronologische volgorde:

Nieuwe Testament

In chronologische volgorde:

Leven en dienst van de Heer Jezus

Na de hemelvaart van de Heer Jezus

Toekomstig Israël

Meer informatie

Tim Dowley, Studie-atlas bij de Bijbel. Heerenveen: Groen, 2004. Pagina's: 32. 

Barry J. Beitzel, De Grote Bijbelatlas, Heerenveen: Groen, 2012. Pagina's: 304. Vertaling van 'The New Moody Atlas of the Bible' (2009).

Engelstalig

Barry j. Beitzel, The Moody Atlas of Bible Lands. Moody Publisher, 1985. Pagina's: 236.

Barry J. Beitzel, The New Moody Altlas of the Bible. Moody Publisher, 2009. Pagina's: 304. 

John D. Currid, David P. Barret, Crossway ESV Bible Atlas. Crossway Books, 2010. Pagina's: 352.

Online atlas

Bible Geocoding, op OpenBible.info, tracht elke plaats genoemd in de Bijbel aan te wijzen. De plaatsen kan men vinden in via het register van Bijbelboeken, waarin een plaats wordt genoemd, of het alfabetisch register van plaatsnamen.

Bronnen

De kaarten van de Access Foundation zijn ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial. 

De kaarten van Wolters stammen uit: A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaarten zijn gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters. 

Voetnoot

  1. De oorsprong van deze kaart is onbekend. Hij is te vinden op diverse sites, onder andere www.TempleMount.org