Adoram

Uit Christipedia

Adoram (= Mijnheer der hoogte) was een opziener over de koninklijke belastingen onder David tot Rehabeam, 2 Sam. 20:24, 1 Kon. 4: 6.

In 2 Kron. 10: 18 wordt hij Hadoram genoemd. De naam Adoram betekent "Mijnheer der hoogte", indien de naam een samentrekking is van Adoniram, van Adoni = mijn heer en Ram, van het werkwoord Rom = oprijzen, zich verheffen.

Door de koning Rehabeam van Israël gezonden naar het oproerig volk, werd hij met stenen dood geworpen; terwijl de koning het gevaar ternauwernood ontkwam en naar Jeruzalem vluchtte, 1 Kon. 12: 18.

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Adoram. Hieruit is op 31 maart 2017 tekst genomen en verwerkt.