Airo (Grieks)

Uit Christipedia

Het Griekse werkwoord αἴρω, aíro, komt in de brontekst van het Nieuwe Testament voor. Het woord betekent eigenlijk 'opheffen'. De gedachte is: opheffen en wegdragen, wegnemen, weghalen.

Het Strongnummer van het woord is 102. Hieronder staan verscheidene Schriftplaatsen waarin het woord voorkomt.

De Heer Jezus zei tot een verlamde: 'Neem uw bed op en ga naar uw huis' (Matth. 9:6).

De discipelen van Johannes namen het lichaam van hun onthoofde meester weg (Matt. 14:12). Een discipel van Jezus zou tegen een berg kunnen zeggen; 'Word opgeheven en in de zee geworpen' (Matth. 21:21).

De Heer Jezus zei tot de geldwisselaars en duivenverkopers in de tempel: 'Neem deze dingen van hier weg' (Joh. 2:16)

Omstanders 'namen stenen op' (Joh. 8:59), raapten ze van de grond op, om Jezus te stenigen. De Joden zeiden tot Hem: 'Hoe lang houdt u onze ziel op?' (SV), d.w.z. houdt u ons in spanning (Telos), in het onzekere (HSV).

Bij het graf van Lazarus zei de Heer: 'Neemt de steen weg' (Joh. 11:39). De mensen dan 'namen de steen weg' (Joh. 11:41).

De menigte schreeuwde aangaande de Heer Jezus: 'Weg met Deze' (Luc. 23:18 SV, HSV), 'Neem weg, neem weg, kruis Hem!' (Joh. 19:15 SV). Ook over Paulus werd geroepen 'Weg met hem' (Hand. 21:36) en 'Weg van de aarde met zo iemand' (Hand. 22:22).

De Joden verzochten Pilatus dat lichamen van de gestorven kruiselingen 'weggenomen' zouden worden (Joh. 19:31). Jozef van Arimathea mocht het lichaam van Jezus 'wegnemen' (Joh. 19:38).

Maria Magdalena zag op die zondagochtend dat de steen van Jezus' graf was 'weggenomen' (Telos), 'weggehaald' (NBV2004) (Joh. 20:1). Zij meende dat haar gestorven Heer was 'weggenomen' uit het graf (Joh. 20:2 Telos 'Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij Hem hebben gelegd.'). Tegen de vermeende tuinman zei ze: 'zeg mij waar u Hem gelegd hebt en ik zal Hem wegnemen' (Joh. 20:15 Telos).

Het wegnemen kan met geweld gebeuren. Wie niet heeft, 'ook wat zal van hem worden genomen.' (Matth. 13:12 Telos). Een rank die geen vrucht draagt wordt door de landman weggenomen (Joh. 15:2).

Na het anker te hebben 'gelicht' (Hand. 27:13) voer het schip met Paulus verder.

We mogen geen leden van Christus 'nemen' en ze tot leden van een hoer maken (1 Cor. 6:15 Telos). Zondige uitingen en dingen echter moeten uit hun midden worden 'weggedaan' (Ef. 4:31 Telos).