Bijbel:Filemon: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 21:042 mei 2024 21:04Kees Langeveld overleg bijdragen 4.254 bytes +4.254 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> aan Apfia, de zuster, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente in uw huis: <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. <secti...'