Bijbelcommentaar

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Bijbelcommentaren)

Een bijbelcommentaar of bijbelverklaring is een toelichting op de bijbel of een gedeelte ervan. Enkele commentaren op de hele Schrift:

Kanttekeningen bij de Statenvertaling. Zie Statenvertaling.info. De kanttekeningen ingevoegd in de tekst van de Statenbijbel heeft: Bijbel.coas.nl

Bijbel met uitleg. Apeldoorn: uitgeverij De Banier, 2015. Omvang: 2220 blz. Beknopte Bijbelverklaring in één band. De Bijbeltekst is in de Statenvertaling. Bevat ook de berijmde psalmen, de Drie Formulieren van Enigheid, de drie oude geloofsbelijdenissen, de liturgische gebeden en formulieren, het Kort Begrip en ziekentroost.

www.KingComments.com. Website met begrijpelijke commentaren van Ger de Koning (vandaar het Engelse "Kingcomments") op alle Bijbelboeken, met Bijbeltekst, uitleg en toepassing voor het dagelijks leven. De website is een aanvulling op de beschikbaarheid van deze commentaren op www.OudeSporen.nl waar ze als pdf-bestand en/of e-book kunnen worden gedownload. De commentaren zijn ook te verkrijgen als boek (niet gratis) bij www.UitgeverijDaniel.nl.

Warren Wiersbe, Elk hoofdstuk apart. Vaassen: Uitgeverij Medema, 2002. Omvang: 480 blz. Recensies bijeen geplaatst op Vergadering.nu.

W.H. Gispen, H. Ridderbos, R, Schippers (red.), Beknopt commentaar op de Bijbel in de nieuwe vertaling. Kampen: J.H. Kok, 1963. Vers-voor-vers commentaar, gelijk kanttekeningen, in één band. Omvang: 1096 blz.

B. van Oeveren e.a., Tekst voor tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en helder toegelicht. Uitgever: Vbk Media, 2010. Omvang: 1072 blz. Beknopte verklaring in één band. Op elk Bijbelboek is een inleiding met informatie over de auteur, de ontstaanstijd, de thema's en de betekenis van het Bijbelboek. Ieder Bijbelhoofdstuk wordt min of meer vers voor vers doorgenomen en uitgelegd. Geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie en voor gebruik in verenigingen en kringen. Aan het boek werkten 33 theologen mee, veelal uit de Gereformeerde gezindte. De elektronische versie is een module van de Online Bible van uitgeverij Importantia.

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901). Zeer uitgebreid commentaar. De elektronische versie is onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Engels

John F. Walvoord, Roy B. Zuck, The Bible Knowledge Commentary. Cook Communications, 1989. Bekend commentaar van hoogleraren verbonden aan het Dallas Theological Seminary.

William MacDonald, Believer's Bible Commentary. Thomas Nelson,  1995

John MacArthur, Bible Commentary. Thomas Nelson, 2005.

De Engelstalige ESV Study Bible won de prijs 'Christelijk boek van het jaar 2008': http://www.usatoday.com/news/religion/2009-03-24-Bible-award_N.htm

Engelstalige online commentaren

BibleHub.com bevat diverse commentaren, die geraadpleegd kunnen worden.

Thomas L. Constable, Dr. Constable's Expository Notes. Online commentaar op alle boeken van de Bijbel. De auteur doceerde gedurende 45 jaar aan het Dallas Theological Seminary.

David Guzik, Enduring Word. Online commentaar op alle boeken van de Bijbel.

Ken Cayce, Discover Books of the Bible. Online commentaar op alle boeken van de Bijbel.

Duits

Elberfelder Bibel; mit Erklärungen und zahlreihen farbigen Fotos zur Welt der Bibel. Witten: SCM R. Brockhaus, Witten, 4e verbeterde oplage in 2011.