Bijbelstudie

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Bijbelonderzoek)

Bijbelstudie is, vanzelfsprekend, de studie van de Bijbel, het Woord van God.

Ps 1:2  Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en ‘s nachts. (Groot Nieuws-vertaling)

Ps 1:2  maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. (HSV)

Hnd 17:11  Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika: zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren. (Telos)

Methode

Een vrouw leest de Bijbel en maakt aantekeningen in een schrift.

Een methode voor Bijbelstudie is deze:

 1. Bid om 'opening' van je verstand, opdat je verstaat wat er geschreven staat. "En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen Hij ons de Schriften opende?" (Lu 24:32, Telos) — "Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden" (Lu 24:45, Telos).
 2. Lees een tekst eerst helemaal goed door.
 3. Lees woord voor woord en zoek de betekenis van een woord, die je niet kent, op.
 4. Lees de hele pericoop waarin de tekst staat. (hoofdstuk of deel, soms enkele verzen)
 5. Bekijk het gedeelte op 7 punten en vraag je af wat de betekenis is:
  a. Wie: De personen uit de pericoop (bijz. in de tekst) (pers. voor-)naamw.
  b. Waar: de plaats waar.
  c. Wanneer: in welke tijd, na of voor.
  d. Wat: de handelingen (werkwoorden), geschiedenis, omstandigheden, achtergronden (bijv. aardrijks- en oudheidkunde)
  e. Welk doel: climax; hoogtepunten, dieptepunten van de pericoop.
  f. Waarom hier: verband met voorgaand, volgend gedeelte, plaats in bijbelboek.
  g. Wij: wat betekent het voor ons, deze tijd, wat zegt God mij; verband met christelijke leer: catechismus(-sen), geloofsbelijdenissen, Dordtse leerregels, (dat bewaard voor afdwalen en inlegkunde).

Dat is heel wat, maar je kunt dit stukje bij beetje doen. Je hoeft niet alle punten in een keer te doen. En niet altijd kun je alle punten erin vinden. Enkele aanwijzingen:

1e hint: een nieuwe pericoop begint vaak met (bijvoorbeeld) "(En) er was (Joh. 3:1)", "het geschiedde", of een tijdsaanduiding, ook wel met "Toen…’" of bijvoorbeeld een feest. Neem bijvoorbeeld Johannes 7:1,2 - …. tot waar loopt deze pericoop door?

Of bepaling van een bepaalde plaats of gebeuren: Matth. Zie 1:1; dan 1:18; 2:1; 2:13 enz.

Genesis bijvoorbeeld is in 10 toledooth (geboorte-, geslachtsregisters, lijsten) (persoons-) geschiedenissen te verdelen.

 1. Gen 1:1- 2:3 inleiding
 2. Gen. 2:4: de geboorten des hemels…
 3. Gen. 5:1: Dit is het boek van Adams geslacht
 4. Enz.

2e hint: Als je de boeken/sites hebt met grondtekstuitleg, doe je dat bij punt 2. Je kijkt dan ook of een woord meermalen wordt gebruikt (extra nadruk heeft)

Je let daarbij ook op de tijdsvorm van het werkwoord, bijv. ‘kennen’, Joh. 1: 26, 31,33. Je kunt woorden ook op betekenis ‘bekijken’ door concordant onderzoek: welke betekenis heeft het hier en welke op (een) andere plaats(-en). En verschillende vertalingen (maar dan wordt het steeds breder).

3e hint: Let niet te veel op de hoofdstuk- en versindeling, want soms moet je doorlezen en niet stoppen. Soms begint een gedeelte niet waar het hoofdstuk begint, maar ergens anders. Maleachi bijvoorbeeld heeft in het Hebreeuws 3 hoofdstukken. In de Statenvertaling e.a. echter 4.

Al die cijfers zijn later ingevoegd. Lees alsof je – net als een kind - leert lezen, spellend, woord voor woord. Die let ook niet echt op verzen en hoofdstukken.

Bijbelstudiesoftware

Bijbelstudiesoftware is software die het bestuderen van de Bijbel ondersteunt. Sommige programma's kosten gelden, andere zijn gratis. Gratis zijn het Online Bible Basispakket[1] en het programma is E-sword. Het Online Bible Pluspakket kost geld[1].

In zulke programma's kan men in de Bijbeltekst snel zoeken op Nederlandse termen, maar ook, aan de hand van nummers, op woorden in de grondtalen Hebreeuws en Grieks. Zoek je op een Hebreeuws of Grieks woord, dan ziet men dat een woord door een tekst heen steeds terugkeert, terwijl dat in de vertaling niet meer te zien is omdat het steeds iets anders is vertaald.

Bron

Marc. J. de Vries, Column: Computersoftware helpt theologen. RD.nl, 24 okt.2019.

Voetnoot

 1. 1,0 1,1 http://www.onlinebible.org/