Kebar

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Chebar)

Kebar (ook gespeld Chebar; Hebr. Kebar, Gr. Chobar) is de naam van een rivier die uitmondde in de Eufraat “in het land der Chaldeeën” (Ezech. 1:3), dat is Babylonië. Aan deze rivier kreeg de profeet Ezechiël, die met de Joden in ballingschap was, visioenen van God te zien.

Eze 1:1 In het dertigste jaar, in de vierde [maand], op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het [dat] de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. (HSV)

In de plaats Tel-abib, aan de rivier Kebar, woonden uit Israël weggevoerden. De profeet Ezechiël verbleef bij hen (Ezech. 3:15).

Joodse ballingen in Babylonië. Sommigen vereenzelvigen de Kebar met de Habor in Assyrië, anderen met een kanaal in de buurt van Babylon en Nippur.  

Onzeker is welke stroom door Ezechiël werd aangeduid. Twee vermoedens zijn:

  • De rivier Khabur (ook gespeld Habor). Volgens sommigen echter ligt de Khabur[1] te ver in het noorden om in aanmerking te komen.
  • Het kanaal Kabari[2], een kanaal (nâru) genaamd kabari dat in Babylonische documenten is vermeld. Dit bevaarbare kanaal stroomt zuidoostelijk boven Babylon naar het oosten van Nippur (of Nippoer) en herenigt zich met de Eufraat bij Erech. Volgens Hilprict[3] is dit kanaal gelijk aan het moderne Shatt en-Nîl.

Voetnoten

  1. Informatie over de Khabur is te vinden in art. Khabur op Wikipedia.nl
  2. Volgens W. Ewing, Chebar, een lemma in Geoffrey W. Bromiley (red.), The International Bible Standard Encyclopedia (Revised. William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan, 1986) s.v. Chebar, is de Kebar waarschijnlijk identiek met de Kabari. Volgens Ewing is moet de Kebar niet verward worden met de Khabur (of Habor).
  3. De mening van Hiprict wordt genoemd door Ewing, a.w.